Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

De begroting gaat voornamelijk over het jaar 2017. Maar we geven in de begroting ook inzicht in de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. In deze paragraaf schetsen we eerst de uitgangspunten en daarna ziet u in één tabel het beeld van de meerjarenraming 2017-2020.