Begroting 2017

Financiële positie 2017

In deze paragraaf geven we inzicht in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de geprognosticeerde balans 2017, het EMU-saldo en de reserves en voorzieningen.
De financiële positie geeft een beeld van hoe financieel gezond de gemeente is.