Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Buitensportaccomodaties en gymlokalen’ het  volgende beheerplan:

Beheerplannen

Naam Beheerplan

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Buitensport-accomodaties

Plan grootschalig onderhoud Buitensport- accommodaties

2009

n.n.b.

Op basis van de normen van NOC*NSF en Kennisinstituut Kiwa ISA-sport

nee

Gymlokalen

Planmatig onderhoud gymnastiek-inventaris

2009

n.n.b.

Normen KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) en richtlijnen van NOC*NSF

nee