Begroting 2017

Reserves en voorzieningen

Omschrijving

Stand
1–1–2017

Rente-toevoeging

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Onttrekking t.g.v. exploitatie

Stand
31–12–2017

Algemene reserves

Algemene risico reserve

12.562.958

0

0

1.845.507

10.717.451

Rekeningsaldi

0

0

0

0

0

Totaal algemene reserves

12.562.958

0

0

1.845.507

10.717.451

Bestemmingsreserves (dekking)

Dekkingsreserve Kap.last. investering maatschappelijk nut

1.688.232

0

1.000.000

1.000.000

1.688.232

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

12.801.788

0

0

393.380

12.408.408

Dekkingsreserve Sportvoorzieningen

7.217.758

0

0

358.746

6.859.012

Totaal bestemmingsreserves (dekking)

21.707.778

0

1.000.000

1.752.126

20.955.652

Bestemmingsreserves (egalisatie)

Egalisatiereserve Reiniging

1.010.143

0

194.449

0

1.204.592

Egalisatiereserve Riolering

3.685.489

0

247.436

0

3.932.925

Totaal bestemmingsreserves (egalisatie)

4.695.632

0

441.885

0

5.137.517

Bestemmingsreserves (overig)

Reserve Volkshuisvesting algemeen

173.963

0

0

70.000

103.963

Reserve Landschapsbeheer/-beleid

100.247

0

0

0

100.247

Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering

871.449

0

250.000

0

1.121.449

Reserve Automatisering

762.312

0

0

57.480

704.832

Reserve Elektronische dienstverlening

195.994

0

0

195.994

0

Reserve Jeugdbeleid

49.430

0

0

24.758

24.672

Reserve Sociale Domein

1.745.796

0

775.616

1.086.640

1.434.772

Reserve stichting Hulp aan Jeugdigen

154.657

0

0

0

154.657

Totaal bestemmingsreserves (overig)

4.053.848

0

1.025.616

1.434.872

3.644.592

Reserves Grondbedrijf

Algemene reserve Grondbedrijf

0

0

0

0

0

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

Reserve StructuurvisiePlus

1.063.224

0

0

250.000

813.224

Reserve Compenserend groen

0

0

250.000

250.000

0

Reserve Exploitatierisico's

6.833.330

0

0

0

6.833.330

Reserve Cultuur

315.141

0

0

50.000

265.141

 Totaal reserves Grondbedrijf

8.211.695

0

250.000

550.000

7.911.695

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf

51.231.911

0

2.717.501

5.582.505

48.366.906