Begroting 2017

Activastaten

Boekwaarde
 1-1-2017

Vermeerdering 2017

Vermindering 2017

Boekwaarde
31-12-2017

Rente 2017

500331 Concernondersteuning HRM (personeelsbeleid)

7.036

0

0

7.036

70

661420 Schulphulpverlening

9.848

0

0

9.848

98

691305 Aandelen in rechtspersonen

221.542

0

0

221.542

2.215

691410 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

7.891.714

0

1.359.857

6.531.857

78.917

Eindtotaal

8.130.141

0

1.359.857

6.770.284

81.301