Begroting 2017

Grondbeleid

prognose woningbouw in m²

Locatie

2017

2018

2019

2020

> 2020

Totaal

Schoenmakershoek-Oost

8.900

8.900

De Streek

20.300

20.800

26.600

67.700

Haansberg-Oost

40.500

40.500

Spoorzone

22.100

22.100

Nobelaer

8.250

8.250

Schoollocaties

6.300

2.000

3.750

12.050

Totaal

35.500

44.900

38.600

0

40.500

159.500