Begroting 2017

Overzicht incidentele lasten en baten na 2e begrotingswijziging 2017

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Incidentele lasten

1. Bestuur en dienstverlening

1.499

1.527

1.279

917

2. Wonen

3.614

2.391

456

2.071

3. Samenleven

926

1.222

717

747

Totaal incidentele lasten

6.039

5.140

2.452

3.735

Incidentele baten

1. Bestuur en dienstverlening

902

935

729

454

2. Wonen

3.328

2.091

330

1.944

3. Samenleven

865

1.207

694

724

Totaal incidentele baten

5.095

4.233

1.754

3.123

Saldo incidentele baten en lasten

944

907

698

613