Begroting 2017

Overzicht personele sterkte 2017

Organisatie eenheid

Formatie 2016

Formatie 2017

Gemeentesecretaris /Algemeen directeur

1,0

1,0

Control

3,8

3,8

Raadsgriffie

2,4

2,4

Managementteam

4,0

4,0

Vakafdelingen

275,7

265,5

Personele sterkte

286,9

276,8

WVS

6,0

6,0

Personele sterkte (incl. WVS)

292,9

282,8

College B&W

4,0

4,0

Raadsleden

27,0

27,0

Burgerleden

14,0

14,0

Totaal

337,9

327,8