Begroting 2017

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

 

Oorspronkelijk

Geldgever

Leningnummer

Datum 

Stortings-

Soort

Looptijd

Jaar

Rente

Restantbedrag

Vermeerdering

Rente

Aflossing

Restantbedrag

bedrag van

afsluiten

datum

lening

in jaren

laatste

percen-

geldlening

2017

2017

2017

geldlening

Nr.

de geldlening

lening

lening

aflossing

tage

1 januari 2017

31 december 2017

1

 €          5.445.363

BNG

40.0089145

08-12-1998

31-12-1998

Annuïtair

20

2018

4,550%

 €         786.774

 €              35.798

 €           384.636

 €                402.138

2

 €          4.500.000

Waterschapsbank

10024620

14-11-2006

29-12-2008

lineair

10

2018

3,980%

 €         900.000

 €              35.820

 €           450.000

 €                450.000

3

 €          5.000.000

BNG

40.104484

01-09-2009

01-09-2009

lineair

10

2019

3,610%

 €       1.500.000

 €              48.133

 €           500.000

 €             1.000.000

4

 €          5.000.000

Waterschapsbank

10026464

01-02-2010

01-02-2010

lineair

10

2020

3,240%

 €       2.000.000

 €              49.950

 €           500.000

 €             1.500.000

5

 €          5.000.000

BNG

40.107201

30-12-2011

30-12-2011

lineair

10

2021

2,780%

 €       2.500.000

 €              69.500

 €           500.000

 €             2.000.000

6

 €          8.000.000

BNG

40.107537

31-05-2012

31-05-2012

fixe

10

2022

2,530%

 €       8.000.000

 €            202.400

 €                    -  

 €             8.000.000

7

 €          7.000.000

BNG

40.108025

18-12-2012

28-12-2012

fixe

9

2021

2,280%

 €       7.000.000

 €            159.600

 €                    -  

 €             7.000.000

8

 €        10.000.000

Waterschapsbank

1-27902

14-03-2013

28-03-2013

fixe

25

2038

3,620%

 €     10.000.000

 €            362.000

 €                    -  

 €           10.000.000

9

 €          9.000.000

BNG

40.108480

18-07-2013

25-07-2013

fixe

10

2023

2,480%

 €       9.000.000

 €            223.200

 €                    -  

 €             9.000.000

10

 €        11.000.000

Rabobank

21649

23-01-2014

27-01-2014

fixe

10

2024

2,630%

 €     11.000.000

 €            289.300

 €                    -  

 €           11.000.000

11

 €        10.000.000

Provincie Drenthe

03-06-2015

26-06-2015

fixe

5

2020

0,410%

 €     10.000.000

 €              41.000

 €                    -  

 €           10.000.000

 €     62.686.774

 €                  -  

 €         1.516.701

 €         2.334.636

 €           60.352.138