Begroting 2017

3.11 Inkomen

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Doelstellingen op programmaniveau

Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak maken op een inkomensvoorziening.