Begroting 2017

3.10 Werk

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

Iedereen kan voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Doelstellingen op programmaniveau

  • Iedereen die op arbeid is aangewezen om te voorzien in de kosten van levensonderhoud participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt.
  • Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak maken op een inkomensvoorziening.
  • Iedereen die aanspraak maakt op een inkomensvoorziening levert naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.