Begroting 2017

3.6 Voorschoolse voorzieningen

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                         784

                          -39

                         745

Baten

                         306

                               -

                         306

Totaal saldo van lasten en baten

                        -478

                            39

                        -439

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                             -  

                               -

                               -

Resultaat product

                        -478

                            39

                        -439

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

kinderopvang (minima)

                     39

V

Resultaat product

                     39

V