Begroting 2017

3.6 Voorschoolse voorzieningen

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

Iedereen doet mee in Etten-Leur.

Doelstellingen op programma niveau

  • De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving.
  • De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.