Begroting 2017

3.6 Voorschoolse voorzieningen

Doelstelling

Risico

1. Opsporen en bestrijden onderwijsachterstanden

  • Onzekerheid ten aanzien van rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid na 1 januari 2017
  • Afnemende bereidheid ouders om deel te nemen aan voorschoolse voorzieningen

2. Kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen

  • Dalende kinderopvangtoeslagen vanuit het Rijk/belastingdienst
  • Na harmonisering wordt peuterspeelzaalwerk voor een gedeelte duurder waardoor toegankelijkheid onder druk komt
  • Toegenomen werkloosheid als gevolg van de crisis kan leiden tot toename van de vraag naar peuterspeelzaalwerk met als gevolg dat kosten voor de gemeente toenemen
  • Exploitatie brede scholen kan financieel onder druk komen te staan door onzekerheid  in de kinderopvangbranche

3. Laagdrempelige voorschoolse voorzieningen

  • Onzekerheid ten aanzien van rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid na 1 januari 2017