Begroting 2017

3.5 Onderwijs

Doelstelling

Risico

  1. Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg met aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer
  • Vermindering subsidies partners brede school kan leiden tot verminderde inzet van deze partners bij de buitenschoolse activiteiten.
  • Toename van het gebruik van leerlingenvervoer met als gevolg overschrijding van het budget aangezien leerlingenvervoer een openeind regeling betreft.
  • Economische recessie kan leiden tot mindere deelname aan het maatschappelijk verkeer
  • Teruggang in financiële armslag van betrokken instellingen/organisaties en de gemeente kan negatieve gevolgen hebben voor de mate waarin het netwerk ‘sluitend’ kan zijn
  1. Brede school ‘plus’ als sociaal hart
  • Draagvlak binnen de wijk voor de brede school als sociaal hart van de wijk
  1. Voortijdig schoolverlaten
  • Door de economische recessie en de situatie op de arbeidsmarkt verandert de vraag naar bepaalde beroepskwalificaties waardoor het lastiger is aansluiting te krijgen tussen schoolverlaters en de arbeidsmarkt.