Begroting 2017

3.3 Jeugd

Doelstelling

Risico

1 Jeugd en zorg

  • Zie rapportage NAR inzake risicomanagement drie decentralisaties.
  • Op basis van het objectieve verdeelmodel ‘Jeugd’ is er sprake van een forse korting op het budget 2016 ten opzichte van het budget 2015. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de korting doorgevoerd wordt naar de jeugdzorgaanbieders.

2 Jeugd en ontwikkeling

  • Teruggang in financiële armslag van betrokken instellingen/organisatie en de gemeente kan negatieve gevolgen hebben voor de mate waarin het netwerk ‘sluitend’ kan zijn.
  • Het niet adequaat reageren op jeugdoverlast kan leiden tot een verdere escalatie wat vervolgens imagoschade kan opleveren voor de gemeente.