Begroting 2017

3.3 Jeugd

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

Iedereen doet mee in Etten-Leur.

Doelstellingen op programmaniveau

  • De gemeente sluit aan op wat inwoners werkelijk nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.
  • De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving.
  • De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.