Begroting 2017

3.1 Maatschappelijke ondersteuning

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                    11.340

                     -1.007

                    10.332

Baten

                         969

                            15

                         984

Totaal saldo van lasten en baten

                  -10.371

                      1.022

                     -9.348

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                         834

                         908

                      1.742

Onttrekking reserves

                         180

                            25

                         205

Resultaat product

                  -11.025

                         140

                  -10.885

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Inzet rijksbijdrage Jeugdzorg 

                   161

V

Investeringsimpuls inzetten ter dekking van Jeugdprofessionals Stichting Spring 

                     54

V

WVS begr. 2016: inzet stelpost gemeentefonds

                   115

V

Investeringsimpuls inzetten ten behoeve van reïntegratie

                     90

V

Integratie-uitkering Wmo 

                     58

V

Investeringsimpuls inzetten tbv Hervorming Persoonsgebonden budgetten (PFB)

                   140

V

Budget PGB Wmo 2016

                   250

V

Huishoudelijke Hulp Toelage

                   327

V

Afrekening PGB Wmo 2015

                   175

V

Algemene uitkering

                 -389

N

Administratieve overheveling product 3.1 en 1.5

                     40

V

Overig

                       2

V

reserve sociaal domein

                 -883

N

Resultaat product

                   140

V