Begroting 2017

3.1 Maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

Risico

 1. Het stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
 • De mate waarin onze inwoners en het sociale netwerk de eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen oppakken.
 • Noodzaak tot bezuinigen, waardoor subsidie verlaagd moet worden
 • De mate waarin onze partners en inwoners taken en initiatieven van ons overnemen
 • Verhoging van eigen bijdragen, waardoor de meest kwetsbare groepen niet meer de zorg afnemen die voor hen noodzakelijk is
 1. Het bieden van maatwerkvoorzieningen
 • De mate waarin onze inwoners met het sociale netwerk de eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen oppakken
 • Er is sprake van een open einde regeling, hetgeen financiële risico’s met zich mee brengt.
 1. Ondersteuning en waardering mantelzorgers
 • Toename van de druk op de vrijwilligers en mantelzorgers
 • Mantelzorgers zijn moeilijk te bereiken
 • Noodzaak tot bezuinigen, waardoor subsidie verlaagd moet worden.
 1. Ondersteuning en waardering vrijwilligers
 • Meer vrijwilligers met een ondersteuningsaanvraag met als gevolg een veranderende ondersteuningsvraag.
 • De mate waarin inwoners met een uitkering ingezet kunnen en willen worden om deze voorzieningen betaalbaar te houden