Begroting 2017

2.11 Vastgoed

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.

Doelstellingen op programmaniveau

  • Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.
  • Etten-Leur biedt een gevarieerd, duurzaam en vraaggericht aanbod aan woningen en voorzieningen binnen het bestaand stedelijk gebied.