Begroting 2017

2.10 Afval

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.

Doelstellingen op programmaniveau

  • Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.