Begroting 2017

2.7 Wegen

Doelstelling

Risico

  1. Beheer
  • Verminderde uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte bij keuze voor een lager gewenst niveau voor beheer als gevolg van beschikbaarheid van minder financiële middelen (toename van achterstallig onderhoud).
  • Als gevolg van minder financiële middelen en een lager gewenst niveau voor beheer vergroot de onveiligheid in de openbare ruimte (toename van achterstallig onderhoud).
  • Achterstand bij uitvoering werkzaamheden als gevolg van economische instabiliteit bij bedrijven.
  • Verhoogd risico aansprakelijkheidstelling gemeente bij  toename van achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte door vermindering van de financiële middelen.
  1. Bereikbaarheid
  • Verminderde bereikbaarheid bij vorst en sneeuwval bij vermindering areaal te strooien wegen als gevolg van beschikbaarheid van minder financiële middelen.
  • Verhoogd risico aansprakelijkheidstelling gemeente.