Begroting 2017

1.5 Financiën

1e Berap
1/5
niet volgens plan

2e Berap
2/5
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Onderzoeken van mogelijkheden om binnen het huidige voorzieningenniveau te bezuinigen en in ieder geval voor 2017 een sluitende meerjarenraming aan te bieden.

2017 en 2018 laten nog een tekort zien. Daarna volgen voor 2019 en 2020 positieve resultaten.

K

Vergroten risicobewustzijn, organisatorische inbedding van het risicobeheer en verbetering van de informatievoorziening.

Het verder ontwikkelen van risicomanagement heeft vertraging opgelopen omdat prioriteiten gesteld moesten worden in verband met de drie decentralisaties (sociaal domein). De ontwikkeling van risicomanagement wordt nu ook gekoppeld aan lopende trajecten (bijvoorbeeld informatiebeveiliging).