Begroting 2017

1.4 Dienstverlening aan derden

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      2.387

                        -558

                      1.829

Baten

                      2.021

                        -273

                      1.749

Totaal saldo van lasten en baten

                        -366

                         285

                          -81

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                               -

                               -

                               -

Resultaat product

                        -366

                         285

                          -81

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Administratieve overheveling product 1.4 en 1.5

                   249

V

Overig

                     36

V

Resultaat product

                   285

V