Begroting 2017

1.4 Dienstverlening aan derden

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.
Toelichting: Dit betreft de dienstverlening die wij als gemeente leveren aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB), gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant, ICT gemeente Tholen[1], ICT Veiligheidshuis en WMO gemeente Zundert.
[1] In verband met de Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West-Brabant West mag Etten-Leur de dienstverlening aan de gemeente Tholen en het Veiligheidshuis niet voortzetten. Na besluitvorming over de ICT dienstverlening door de gemeente Tholen en het Veiligheidshuis wordt de begroting gewijzigd.

Doelstellingen op programmaniveau

  • Samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen