Begroting 2017

1.1 Gemeenteraad

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Doelstellingen op programmaniveau

  • In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.
  • De gemeente betrekt de vijf O’s bij en informeert de vijf O’s over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid.