Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

2017

2018

2019

2020

Leges

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

Huren en pachten

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Overige inkomsten

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%