Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

In 2015 zijn wij gestart met het proces om gemeentebreed  de subsidies te herijken met ingang van het subsidiejaar 2017. Hierbij realiseren wij vanaf 2017 een besparing op de subsidie van Surplus van € 100.000 en op de overige subsidies van € 100.000.

2017

2018

2019

2020

Subsidies

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%