Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

De personeelslasten indexeren we met de verwachte ontwikkeling van de CAO en reguliere aanpassingen als gevolg van periodieke salarisverhogingen en premies:

2017

2018

2019

2020

CAO ontwikkelingen

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Periodieke verhogingen en premies

1,25%

1,25%

1,25%

1,25%