Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

De actuele cijfers baseren we op de prognoses van onze eigen organisatie op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Aangezien de definitie van een woning(eenheid) voor de verschillende onderdelen binnen de begroting verschillend is, geven we in onderstaande tabel ook de mutatie van de woningaantallen als kader mee.

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

Aantal inwoners

43.072

43.427

43.782

43.968

Jaarlijkse groei woningvoorraad

250

250

120

100