Begroting 2017

Subsidies

De raad heeft besloten  de subsidie van Nieuwe Nobelaer tot 1 juli 2018 te bepalen op € 3.300.000,- per jaar. Bij de Kadernota 2018 wordt dit bedrag opnieuw bezien.