Begroting 2017

Subsidies

  1. Hier worden de vragen gesteld “Wat kan je zelf? (eigen vermogen, entree, sponsoring), “Wat kan je samen?” (Samen inkopen, samen kennis delen, samen organiseren, samen vrijwilligers uitwisselen) en “Welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, wordt van de gemeente verwacht?” (Is dit geld of anderszins?)
  2. Er wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd, met een maximumbedrag.
  3. Tot slot wordt de vraag gesteld: “Wat was per 31 december 2015 het saldo van uw rekeningen: wat is de bestemming van deze saldi?”