Begroting 2017

Subsidies

  1. zijn tot stand gekomen op basis van de gevoerde verkennende gesprekken met de verenigingen;
  2. hebben een duidelijke rode draad. Verschillende regelingen zijn samengevoegd;
  3. bevorderen een actieve en toekomstgerichte houding van de verenigingen;
  4. houden rekening met maatwerk. Niet alle verenigingen hebben namelijk hetzelfde nodig om te kunnen floreren. In de beoordeling van de subsidie- en ondersteuningsvraag ligt de nadruk op de dialoog en niet op het enkel toepassen van de subsidieregels.