Begroting 2017

Subsidies

We versterken de samenwerking tussen de verenigingen en de contactpersonen bij de gemeente (de accounthouders). Wat voorheen nogal eens een “papieren relatie” was, is er een continue dialoog tussen accounthouder en de vereniging, vanuit het principe kennen en gekend worden.