Begroting 2017

Bedrijfsvoering

De invoering van de vennootschapsbelasting (Vpb) betekent dat gemeenten vennootschapsbelasting moeten betalen voor die activiteiten waarbij zij optreden als ondernemer. Dit heeft organisatorische, administratieve en financiële gevolgen. Om de impact hiervan te bepalen doorloopt de gemeente Etten-Leur een aantal fasen.
De afgelopen maanden hebben we fase 1 en fase 2 afgerond: de inventarisatie van de Vpb-plicht en het opstellen van een inrichtingsvoorstel.  Dit inrichtingsvoorstel maakt duidelijk welke financiële gevolgen deze belastingplicht voor de gemeente heeft (zie programma 1). De komende maanden gaan we dit implementeren. Het beheer is daarbij een belangrijk punt. Met betrekking tot de implementatie trekken we gezamenlijk op met een aantal gemeenten binnen de D6. Ook gaan we de komende maanden de organisatie opleiden om te herkennen wanneer beleidskeuzes gevolgen hebben op het gebied van de Vpb.