Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor het periodiek grootschalig onderhoud van gymlokalen reserveren we sinds 2009 geld in een onderhoudsvoorziening. Aan deze voorziening voegen we elk jaar € 26.000 toe. De geplande onderhoudswerkzaamheden voor de gymlokalen betalen we uit deze voorziening. Het bedrag is voldoende om voor een langere periode het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening gymlokalen:

2017

2018

2019

2020

Stand per 1 januari

129.370

148.226

105.103

119.234

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

26.000

26.000

26.000

26.000

Benodigd voor onderhoud

7.144

69.123

11.869

19.569

Stand per 31 december

148.226

105.103

119.234

125.665