Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor het periodiek grootschalig onderhoud van buitensportaccommodaties (sportvelden en de atletiekbaan) reserveren we jaarlijks € 371.000 in een onderhoudsvoorziening. We verwachten dat dit voldoende is voor het geplande onderhoud op de lange termijn.

De reguliere onderhoudswerkzaamheden in 2017 bestaan onder andere uit het vervangen van de kunstgrasmat VV Internos voor een bedrag van € 285.000. In 2016 keuren we dit veld om te beoordelen of dit echt noodzakelijk is. Voor de periode 2018/2020 is alleen de vervanging van de mat van het kunstgrashockeyveld (in 2018 voor € 250.000) afwijkend.

We plannen de vervanging van de kunstgrasvelden op basis van de verwachte technische en economische levensduur. Voordat we daadwerkelijk besluiten om een veld te vervangen, voeren we altijd eerst een technische keuring uit. Als uit de keuring blijkt dat de levensduur langer is, dan houden we die uiteraard aan.

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Sportvoorzieningen:

2017

2018

2019

2020

Stand per 1 januari

2.206.168

2.253.368

2.244.023

2.540.783

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

371.000

371.000

371.000

371.000

Benodigd voor onderhoud

323.800

380.345

74.240

969.556

Stand per 31 december

2.253.368

2.244.023

2.540.783

1.942.227