Begroting 2017

Subsidies

Ons eigen beleid geldt als uitgangspunt voor subsidieverwerving. We vragen alleen de subsidies aan die passen in en bijdragen aan ons eigen beleid. Bij een groot deel van de subsidiemogelijkheden is er sprake van cofinanciering. Dat betekent dat de subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de gemeente een deel van het benodigde bedrag bijdraagt. Als de gemeente niet in staat is geld bij te dragen, maken we geen aanspraak op cofinanciering.

We onderzoeken actief of de gemeente mogelijkheden heeft voor subsidieverwerving. Periodiek ontvangen we een nieuwsbrief uit een subsidiedatabase. Hierin staan alle nieuwe subsidieregelingen. De betreffende adviseur screent deze regelingen kritisch en beoordeelt of de gemeente in aanmerking komt voor subsidieverwerving.