Begroting 2017

Subsidies

Voor 2016 reserveerden we een bedrag van € 5.853.000 voor subsidies. Hiervan is tot nu toe € 4.095.902 uitgekeerd. Er zijn twee redenen waarom nog niet het gehele bedrag is uitgekeerd:

  1. Er kunnen gedurende 2016 nog eenmalige subsidies aangevraagd worden. Het uitgekeerde bedrag kan dit jaar dus nog oplopen;
  2. Wanneer een subsidie wordt aangevraagd is het juridisch niet mogelijk om meer subsidie te verstrekken dan de ingediende aanvraag.  Als aanvragers dus in totaal minder subsidie aanvragen dan de gereserveerde € 5.853.000 keren we niet dit hele bedrag uit. De gemeente kan namelijk niet afdwingen dat het totale bedrag ook daadwerkelijk aangevraagd wordt.