Begroting 2017

Subsidies

De paragraaf Subsidies gaat over twee onderdelen. Aan de ene kant verstrekt de gemeente aan partners subsidie, omdat zij doelen van het gemeentelijk beleid realiseren. Aan de andere kant verricht de gemeente inspanningen om zelf subsidies te verwerven. In deze paragraaf gaan we in op de hoofdlijnen van beide onderdelen.