Begroting 2017

Investeringen

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.

Relatie met de Programma’s

Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren, zijn investeringen nodig. Op dit moment investeren we vooral  binnen het programma wonen en dan met name de realisatie van het gemeentelijk rioleringsplan.