Begroting 2017

Bedrijfsvoering

Door besparingen in de bedrijfsvoering is de taakstelling van € 125.000 in 2016 gerealiseerd. Dit geldt ook voor de taakstelling van € 250.000 in 2017. Het is gelukt deze taakstellingen te realiseren binnen de bestaande capaciteit en beschikbare middelen.
Om de taakstelling ook in 2018 (€ 500.000) en volgende jaren (€ 750.000) te kunnen realiseren, optimaliseren we nu vijf processen via de lean-methodiek, namelijk Jeugd, Wmo, het digitale loket, inkoop en facturatie. Hiervoor zetten we het bij de eerste bestuursrapportage beschikbaar gestelde budget van € 80.000 in. Uitgangspunt is om eerst bestaande capaciteit en middelen te benutten voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Vooralsnog vragen we bij deze begroting dan ook geen extra budget voor 2017.
De eerste resultaten van de leantrajecten verwachten we aan het einde van het vierde kwartaal. Vervolgens informeren we de gemeenteraad schriftelijk en organiseren we een bijeenkomst om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de leantrajecten . Dan gaan we ook in op de kosten en opbrengsten van de leantrajecten.