Begroting 2017

Bedrijfsvoering

De organisatie ontwikkelt door om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de samenleving nu en in toekomst. Voor deze ontwikkeling stelden we in 2012 een toekomstvisie op. Sinds die tijd wijzigden we de structuur van de organisatie, zetten we in op de wijze van sturing van de organisatie en investeerden we in de gedragsontwikkeling van medewerkers. In 2016 (en de jaren daarna) vervolgen we dit en zetten we in op het toepassen van deze kennis en instrumenten door de organisatie. Uitgangspunt is de eigen kracht van de organisatie.