Begroting 2017

Financiering

Financiering gaat over de manier waarop de gemeente geld aantrekt dat zij nodig heeft en geld (tijdelijk) belegt wanneer er geld over is. Dit noem we de financieringsfunctie. De Wet Financiële Decentrale Overheden (Wet fido) geeft het kader waarbinnen we de financieringsfunctie uitvoeren.

Relatie met de Programma’s
In elk programma zijn verschillende doelen opgenomen. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat het benodigde geld beschikbaar is om die doelen te realiseren.