Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

2017

2018

2019

2020

Klein onderhoud buitensport

388.423

393.607

390.066

383.632

Klein onderhoud gymlokalen

34.654

34.253

34.163

34.901

Storting voorziening buitensport

371.000

371.000

371.000

371.000

Storting voorziening gymlokalen

26.000

26.000

26.000

26.000

Afschrijvingen buitensport

357.469

357.469

357.469

357.469

Afschrijvingen gymlokalen

7.642

7.158

7.158

7.158

Totaal

1.185.188

1.189.487

1.185.856

1.180.160