Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Gebouwen:

2017

2018

2019

2020

Stand per 1 januari

2.443.210

2.682.221

2.637.638

2.421.483

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

620.747

620.747

620.747

620.747

Benodigd voor onderhoud

381.736

665.330

836.902

963.066

Stand per 31 december

2.682.221

2.637.638

2.421.483

2.079.164

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

2017

2018

2019

2020

Klein onderhoud

236.740

237.849

238.777

241.024

Groot onderhoud

620.747

620.747

620.747

620.747

Afschrijvingen

Totaal

857.487

858.596

859.524

861.771