Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor een langdurige investering nodig is, bijvoorbeeld gebouwen en wegen. In deze paragraaf beschrijven we het beleid over het onderhoud van kapitaalgoederen. Daarnaast geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De kapitaalgoederen zijn verdeeld in:

  • Kapitaalgoederen openbaar gebied;
  • Kapitaalgoederen gebouwen;
  • Kapitaalgoederen sportaccommodaties.

Relatie met de Programma’s
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft een relatie met:

  • Wonen: mobiliteit, veiligheid, wegen, openbaar groen, riolering, afval, vastgoed gebouwen en sportvoorzieningen.