Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle bekende risico’s waarvoor we geen maatregelen nemen en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen.
Deze paragraaf geeft daarom inzicht in welke mate gemeente Etten-Leur risico’s met financiële gevolgen op kan vangen, zonder dat we hiervoor direct het beleid moeten aanpassen. Door de financiële risico’s te beheersen en de weerstandscapaciteit hierop af te stemmen, voorkomen we dat elke nieuwe financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen of lastenverzwaring.

Relatie met de Programma’s
In de verschillende producten (zie bijlage 1 Bijlagenboek begroting 2017) benoemen we de risico’s. De inventarisatie van deze risico’s komt samen in deze paragraaf.