Begroting 2017

Inleiding

De begroting bestaat grofweg uit twee onderdelen: het financiële gedeelte en het beleidsmatige gedeelte. Het beleidsmatige gedeelte bestaat ook weer uit twee onderdelen: de programma’s en de paragrafen. De programma’s bespraken we in het vorige hoofdstuk. In de paragrafen gaat het met name over beheersmatige aspecten. Dit zijn aspecten die financiële gevolgen hebben of die van belang zijn voor het realiseren van de programma’s.
De afbeelding hieronder geeft de relatie tussen de programma’s en paragrafen visueel weer.

 

Door de integratie van de tweede bestuursrapportage 2016 in de begroting is de stand van zaken 2016 naast de verwachte ontwikkelingen voor 2017 voor de paragrafen in dit hoofdstuk opgenomen.