Begroting 2017

Leven

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

In Etten-Leur kan iedereen meedoen en voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Wat houdt het in dat iedereen mee kan doen?

 • Vrije keuze
 • Iedereen is welkom
 • Vraaggericht aanbod
 • Geen drempels
 • Hulp en ondersteuning
 • Voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen
 • Sociale contacten

Wat houdt het in om te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud?

 • Werk
 • Eigen inkomen
 • Inkomensvoorziening indien nodig
 • Werkgelegenheid

Doelstelling op programma niveau

 • De gemeente sluit aan op wat inwoners werkelijk nodig hebben om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving.
 • De gemeente creëert in samenwerking met de O’s   (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving.
 • De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen.
 • De gemeente heeft zorg voor verenigingen en organisaties waarbij de inzet van vrijwilligers essentieel is.
 • Iedereen die op arbeid is aangewezen om te voorzien in de kosten van levensonderhoud participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt.
 • Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak maken op een inkomensvoorziening.
 • Iedereen die aanspraak maakt op een inkomensvoorziening levert naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.
 • De gemeente voorkomt dat inwoners onder de armoedegrens leven